Barn är förändringsagenter

Avivadmin

Barn är förändringsagenter

Vad är en förändringsagent? En som helt orädd har tankar om hur något ska vara, något som kanske inte finns, och som fortsätter att driva den tanken. Barn har lättare än vuxna att driva sina tankar dit ingen gått, de har inga begränsningar eller känner att de behöver anpassa sig. De gör ofta raka och orädda val utan att tänka så mycket på dem.

Hur kan vuxna nyttja denna fantastiska och idérika resurs?

Det kan vara bra att använda sig av ”lärande” leksaker och produkter för att barn ska kunna integreras i, samt förstå vikten av en bra miljö. Om de lär sig att förstå detta kommer deras tankar att passa in och kunna tas tillvara.

Förändringsagenter

Forskaren Nina Wormbs säger att barn behöver känna till att de själva som individer kan bidrag till förändring. Hon menar att barn är helt centrala för förändring och resultat. Vuxna tar beslut och förändrrar sitt liv på grund av barn, och barn är också själva förändringsagenter genom att de är helt opolitiska och opåverkade och genom ökade kunskaper tar de ställning – utan att ha fastnat i sociala normer eller gamla invanda tankespår.

Om författaren

ivadmin